Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới


Chiều ngày 07/9/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị đánh giá và tuyên dương công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chủ trì Hội nghị có bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã trình bày báo cáo đánh giá về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Sau 20 năm được công nhận di sản văn hóa thế giới, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn đã đạt được một số kết quả nhất định - Hệ thống đền tháp, nhà cổ gần như được bảo tồn nguyên trạng, đảm bảo tính chân xác của di tích; hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học tại di tích luôn được quân tâm đầu tư, tạo cơ sở và tiền đề cho công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, góp phần xây dựng cho Hội An và Mỹ Sơn những sản phẩm du lịch có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. 

Kết thúc Hội nghị, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng nghệ nhân ưu tú cho 13 cá nhân; Bộ Ngoại giao tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn qua 20 năm được UNESCO công nhận di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù lao Chàm - Hội An được công nhận khu dự trữ sinh quyển thế giới. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam còn tôn vinh một số tổ chức, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn các di sản thế giới trên địa bàn./.

Khánh Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website