Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đồn Phủ Thông (Bắc Kạn)


Ngày 08/8/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 3118/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đồn Phủ Thông.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Đồn Phủ Thông, gồm các hạng mục: tu bổ nhà trưng bày; sắp xếp trưng bày lại các tranh ảnh, hiện vật; bổ sung các đai vách trưng bày; hệ thống chiếu sáng để bảo tồn và phát huy giá trị di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại địa phương để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

Khánh Trang

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website