Ấn Tuần phủ Đô tướng quân


Chất liệu: Đồng. Kích thước:Dài: 11cm; rộng: 11cm; cao:9cm. Trọng lượng: 3.600gram. Niên đại: Năm Hồng Thuận thứ 6 - 1515. Đơn vị lưu giữ hiện vật: Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình.

 

Ấn Tuần phủ Đô tướng quân

Ảnh: Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia - Tư liệu Cục Di sản văn hóa

 

Ấn được làm bằng chất liệu đồng,với núm cầm có hình con nghê quỳ được làm toàn thân khá đẹp, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm;đế ấn dày 2,5cm; khuôn đế ấn được đúc hình vuông. Một góc ấn bị sứt. Mặt trên thân ấn có hai dòng chữ Hán khắc chìm - Dòng thứ nhất (nằm bên trái): Hồng Thuận lục niên thập nhất nguyệt thập lục nhật tạo (洪順六年十一月十六日造). Dòng thứ hai (nằm bên phải): Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn (奉命巡撫都將軍印). Mặt ấn hình vuông, kích thước (11x11)cm, viền ngoài đế ấn 1cm. Bên trong là 8 chữ Triện xếp theo 3 hàng dọc, với nội dung: “Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn”.

Giá trị tiêu biểu:Đây là quả ấn dùng cho các vị quan tướng khâm sai, khâm phái được lựa chọn cử đến những nơi xung yếu, được phong hàm giữ chức “Tuần phủ Đô tướng quân” đi tuần tra, vỗ về dân chúng tại các địa phương. Chức Tuần phủ ở quả ấn này đi liền với chữ “Phụng mệnh” nên có thể hiểu đây là một chức không cố định và rất ít được sử dụng, dành cho các quan tướng khâm sai, khâm phái, một chức tạm thời đi thi hành công vụ. Đôi khi, một số võ quan giữ chức vụ tạm thời ở những nơi xung yếu, như cửa trấn, quan, thành, cảng, trại, những chức lớn đều gọi chung là Tổng binh hay Trấn thủ, có người còn được phong thêm danh hiệu Tướng quân. Như vậy, Tướng quân chỉ là danh từ chung dành cho các tướng lĩnh cao cấp trong chiến đấu hay trong công vụ quan trọng, đặc biệt. Vì vậy, “Tuần phủ Đô tướng quân” là danh hiệu phong tạm cho viên tướng có chức vụ cao trong triều đình, tính chất như khâm sai, khâm phái của lĩnh vực hành chính chứ không phải là chức vụ, cấp bậc đẳng ngạch của binh chức chế quân đội thời Lê sơ./.

 

Ấn được làm bằng chất liệu đồng,với núm cầm có hình con nghê quỳ được làm toàn thân khá đẹp, thân nghê cao 6,5cm, dài 9,5cm;đế ấn dày 2,5cm; khuôn đế ấn được đúc hình vuông. Một góc ấn bị sứt. Mặt trên thân ấn có hai dòng chữ Hán khắc chìm - Dòng thứ nhất (nằm bên trái): Hồng Thuận lục niên thập nhất nguyệt thập lục nhật tạo (洪順六年十一月十六日造). Dòng thứ hai (nằm bên phải): Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn (奉命巡撫都將軍印). Mặt ấn hình vuông, kích thước (11x11)cm, viền ngoài đế ấn 1cm. Bên trong là 8 chữ Triện xếp theo 3 hàng dọc, với nội dung: “Phụng mệnh Tuần phủ Đô tướng quân ấn”.

Giá trị tiêu biểu:Đây là quả ấn dùng cho các vị quan tướng khâm sai, khâm phái được lựa chọn cử đến những nơi xung yếu, được phong hàm giữ chức “Tuần phủ Đô tướng quân” đi tuần tra, vỗ về dân chúng tại các địa phương. Chức Tuần phủ ở quả ấn này đi liền với chữ “Phụng mệnh” nên có thể hiểu đây là một chức không cố định và rất ít được sử dụng, dành cho các quan tướng khâm sai, khâm phái, một chức tạm thời đi thi hành công vụ. Đôi khi, một số võ quan giữ chức vụ tạm thời ở những nơi xung yếu, như cửa trấn, quan, thành, cảng, trại, những chức lớn đều gọi chung là Tổng binh hay Trấn thủ, có người còn được phong thêm danh hiệu Tướng quân. Như vậy, Tướng quân chỉ là danh từ chung dành cho các tướng lĩnh cao cấp trong chiến đấu hay trong công vụ quan trọng, đặc biệt. Vì vậy, “Tuần phủ Đô tướng quân” là danh hiệu phong tạm cho viên tướng có chức vụ cao trong triều đình, tính chất như khâm sai, khâm phái của lĩnh vực hành chính chứ không phải là chức vụ, cấp bậc đẳng ngạch của binh chức chế quân đội thời Lê sơ./.

 

Thúy Hà (Theo Hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia - Tư liệu Cục Di sản văn hóa)


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website