Thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích đình Lê Dương


Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 441/DSVH-DT gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ tôn tạo di tích đình Lê Dương - xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Cục Di sản văn hóa thống nhất thỏa thuận Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích đình Lê Dương, bao gồm các hạng mục: Tu bổ và cải tạo hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, chống mối) Đại đình. Đồng thời, Cục đề nghị Sở hướng dẫn Chủ đầu tư:

- Thực hiện các bước tiếp theo theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thông tư số 18), trong đó có việc lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, lựa chọn và tái sử dụng các cấu kiện, thành phần kiến trúc gốc của Đại đình. Đồng thời cần lưu ý: khảo sát nền móng, thu thập chân tảng để tái sử dụng và làm mẫu phục chế; bảo quản, tái định vị các chi tiết nề ngõa hiện có.

- Bổ sung căn cứ pháp lý Thông tư số 18 vào phần Thuyết minh thiết kế.

Cục Di sản văn hóa đề nghị Sở chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Thiết kế trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

N.T

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website