Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu về châu Á


Từ ngày 23 - 24 tháng 9 năm 2016, Hội Nhân học thành phố New York phối hợp với Khoa Lịch sử, Trường đại học UTICA tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế thường niên về Nghiên cứu Châu Á (NYCAS) tại miền Trung New York, Mỹ. Tham dự hội thảo, có hơn 200 nhà khoa học từ các nước Mỹ, Anh, Đức, Canada, Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippin, Việt Nam...

Vấn đề đặt ra trong Hội thảo kỳ này khá rộng, gồm nhiều lĩnh vực và không gian văn hóa liên quan đến các vùng miền của Châu Á. Ban Tổ chức chia nội dung các tham luận theo 4 Tiểu ban. Nhóm các nhà khoa học của Việt Nam tham dự và trình bày tham luận vào chiều ngày 23 tháng 9, tại hệ thống tham luận theo chủ đề “Xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và vấn đề văn hóa môi trường”, thuộc Tiểu ban B. Tham luận của nhóm các nhà khoa học Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, tiếp nhận và thảo luận mang tính khoa học từ các nhà khoa học Mỹ, Thái Lan và Đức cùng một số nghiên cứu sinh các nước đang nghiên cứu về Việt Nam.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thảo đã góp phần nghiên cứu và đề cập đến nhiều vấn đề/chủ đề phong phú, mang tính thời sự. Kết quả nghiên cứu từ tham luận của các nhà khoa học từ nhiều nước, đã đóng góp bổ ích và lý thú về mặt lý luận và nghiên cứu ứng dụng thực tiễn. Một số vấn đề, chủ đề mới được gợi ra từ Hội thảo lần này, sẽ là những chủ đề/vấn đề khoa học được tiếp tục đi sâu nghiên cứu và sẽ công bố trong hội thảo thường niên năm sau.

 Chủ tịch Hội Nhân học thành phố New York tổng kết Hội thảo và thông báo có tính gợi mở về hội thảo thường niên năm sau, sẽ được tổ chức tại New York, dự kiến vào các ngày 22 – 23 tháng 9 năm 2017. Nội dung các hệ thống tham luận được đề nghị hướng tới chủ đề chung mang tiêu đề “Tiếp nhận Châu Á”, trong đó ưu tiên quan tâm nghiên cứu các vấn đề Đông Á, Nam Á và Đông Nam Á, trong khuôn khổ thực tiễn khu vực Châu Á, tập trung vào đối tượng tiêu dùng và người tiêu dùng trong xã hội đương đại.

PGS.TS. Bùi Quang Thanh (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam)

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website