Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sẽ họp tại thành phố Windhoek, Namibia từ ngày 30/11-4/12/2015


Từ ngày 30/11 đến 4/12/2015, tại thành phố Windhoek, Namibia, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sẽ tổ chức kỳ họp thường niên để xem xét các nội dung liên quan tới việc thực thi Công ước 2003.

Trong kỳ họp này, Ủy ban sẽ xem xét báo cáo của các quốc gia về các di sản văn hóa phi vật thể đã được ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Đồng thời, Ủy ban cũng sẽ xem xét và thông qua các hỗ trợ đối với những thực hành tốt nhất trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các quốc gia và một số nội dung khác có liên quan tới việc thực hiện Công ước.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban sẽ xem xét việc ghi danh các di sản văn hóa phi vật thể của các quốc gia đệ trình để đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong hai Danh sách trên (7 di sản thuộc Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 2 di sản thuộc Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp). Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần này gồm các đại biểu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Ngoại giao.

Phạm Cao Quý

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website