Tin tức - Sự kiện quốc tế

Hội nghị thường niên lần thứ 41 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại thành phố Cra-cốp, Ba Lan

Đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp lần thứ 41 của Ủy ban Di sản Thế giới
Tổng số 5 di tích

Các tin khác

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website