Số kí hiệuNgày ban hành Tên văn bản
27/03/2012 Một số nội dung hướng dẫn và các biểu mẫu hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể UNESCO
17/10/2003 Công ước về việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
15/10/2003 Hiến chương Bảo tồn Di sản số
24/05/1995 Công ước UNIDROIT về tài sản văn hóa bị đánh cắp hay xuất khẩu trái phép
16/11/1972 Công ước về việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới
14/11/1970 Công ước về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa
05/12/1956 Khuyến nghị của UNESCO về các nguyên tắc quốc tế áp dụng cho khai quật khảo cổ ("Khuyến nghị New Dehli")

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website